Eliminarea celor 102 taxe va duce la o reducere a birocrației

Președintele PSD Mureș, deputatul Vasile Gliga, a salutat astăzi într-o conferință de presă adoptarea legii privind eliminarea a 102 taxe.
Gliga a arătat că impactul bugetar al celor 102 taxe nefiscale este de 0,1%, un impact minim, în timp ce impactul în viața oamenilor este major.

Cred că e în favoarea fiecărui cetățean, să nu îl mai porți după un timbru fiscal, după o chitanță, să îl ții la cozi zile în șir la ghișee, este o lege pozitivă care va duce la debirocratizarea instituțiilor statului.”

În ceea ce privește taxa radio-TV, Vasile Gliga a arătat că eliminarea acesteia nu va afecta activitatea Televiziunii Române și a radioului public, a căror activitate va fi finanțată în continuare de la bugetul de stat.
Prin lege va fi prevăzută alocare bugetară mai consistentă decât cea de acum. În noua lege, de la buget vor fi alocate câte 21 RON pt. radio si 34 RON pt. TV pentru fiecare cetăţean, bani care vor proveni de la buget.

Raluca Creţ

TAXE DESFASURAT

I. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare : 20 de taxe

Pct. Denumirea operaţiunii*)/Categorii de informaţii Nivelul de taxare/tarifare
– lei –
1. Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ
(cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 250
2. Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF
(cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) 90
3. Cereri menţiuni simple:
– cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;
– cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;
– declaraţie model 1 – PJ/PFA, II, IF;
– declaraţie model 2 – PJ/PFA, II, IF;
– declaraţie model 3 – PJ/PFA, II, IF;
– cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;
– cerere de menţiune operaţiune unică – PJ;
– cerere de menţiuni – PFA, II, IF;
– cerere depunere şi menţionare acte – PJ;
– cerere depunere şi menţionare acte – PFA, II, IF;
– cerere depunere situaţii financiare – PJ;
– cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;
– cerere îndreptare erori materiale – PJ;
– cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;
– cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;
– cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;
– cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ; 45
4. Cereri menţiuni complexe:
– cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni 220

II. Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 2 taxe

1. Taxă înregistrare cerere – 3 lei
2. Taxă timbru judiciar – 1,5 lei

III. Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări de Legea nr.89/1993, cu modificările şi completările ulterioare: 6 taxe

1. Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi (Dir Gen Pașapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei
2. Acordarea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei
3. Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei
4. Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei
5. Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei
6. Identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 35 lei

IV. Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare: 2 taxe

1. Taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 30 lei/lună, microintreprinderi – 10 lei/lună)
2. Taxa TV (persoane fizice – 4 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 50 lei/lună, microintreprinderi – 15 lei/lună, persoane juridice – societati turistice – 7,7 lei/camera)

V. Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.206 din 11 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare: 22 de taxe, 21 lei fiecare

1. Cerere de schimbare a numelui
2. Diploma de bacalaureat
3. Diploma de licenta
4. Certificate de calificare
5. Atestate profesionale
6. Certificate de competente profesionale
7. certificate de calificare
8. carte de identitate autoturism
9. permis armă
10. permis vânătoare – provizoriu
11. permis vânătoare – permanent
12. livret militar
13. carnet de muncă
14. certificat de revolutionar
15. titlu proprietate
16. brevete şi însemne
17. sigilii identificare
18. ordinul consultantilor fiscali
19. ordinul asistentilor medicali
20. ordinul tehnicienilor dentari
21. marca de sănătate a animalelor
22. degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei pe documentaţiile tehnico-economice pe care le elaborează în domeniul proiectării de drumuri forestiere

VI. Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999. cu modificările şi completările ulterioare se abrogă :13 taxe

1. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei
2. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului – 15 lei
3. preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români– 5 lei
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei
5. Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei
6. Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV – 28 lei
7. Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei
8. Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei
9. Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei
10. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei
11. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei
12. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei
13. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere – 15 lei

VII. Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.570/2002: 4 taxe

1. Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei
2. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei
3. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei
4. Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei

VIII. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare: 1 taxa

1. Tarif suplimentar eliberare pașaport simplu temporar – 100 lei

IX. Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare: 25 taxe

1. Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate – 15 euro
2. Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro
3. Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro
4. Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro
5. Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro
6. Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 30 euro
7. Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro
8. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar
9. Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro
10. Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro
11. Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro
12. Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular – 20 euro
13. Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro
14. Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi – 30 euro
15. Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române – 90 euro
16. Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 90 euro
17. Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 135 euro
18. Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro
19. Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro
20. Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro
21. Eliberarea dovezii de cetăţenie – 10 euro
22. Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate – 30 euro
23. Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc – 30 euro
24. Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro
25. Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro

X. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare: 1 taxa

• eliberarea permisului de pescuit recreativ / sportiv – 30 lei
• eliberarea permisului de pescuit recreativ / sportiv pentru elevi şi studenţi – 10 lei
• eliberarea permisului de pescuit recreativ / sportiv pentru persoanele cu handicap uşor şi mediu şi gratuit pentru persoanele cu handicap grav – 10 lei

XI. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 4 taxe

1. Comision efectuare rețineri din pensii – 3% din suma reținută
2. eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei
3. eliberarea, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei
4. eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei.

XII. Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr.327/2015: 1 taxa

1. Taxă cazier fiscal – 20 lei

XIII. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare: 1 taxa

1. Timbrul de mediu pentru autoturisme

Lasă un răspuns
Adresa ta de email nu va fi publicatã. Câmpurile necesare sunt marcate cu*

VIDEOFM

Acum in emisie

PULSUL ZILEI cu GABRIELA PÎNCĂ

Cer acoperit

Vânt: 1 m/s

Cer acoperit 11°C

Vânt: 1 m/s

13°C

Top 30 RTM

 • 1. TRUPA ZERO – In bratele tale,

 • 2. AMI – Tramvai,

 • 3. RITA ORA – New look,

 • 4. DELIA – Sa-mi canti,

 • 5. SHAWN MENDES ft. CAMILA CABELL – Señorita,

 • 6. JO COOPER ft. ASTRID – Sing it with me,

 • 7. ONE REPUBLIC – Wanted,

 • 8. TAYLOR SWIFT – Cornelia Street,

 • 9. PET SHOP BOYS – Dreamland,

 • 10. ALINA EREMIA – Printre cuvinte,

 • 11. SPEAK – M-ai lasat sa te las,

 • 12. IRINA RIMES – In palme,

 • 13. VUNK – Deja vu,

 • 14. LADY ANTEBELLUM – Ocean,

 • 15. MORANDI – Professional liar,

 • 16. INNA – Bebe,

 • 17. MAROON 5 – Memories,

 • 18. DJ PROJECT ft. ANDIA – Retrograd,

 • 19. ROXEN – Ce-ti canta dragostea,

 • 20. 3 SUD EST – Prietenia,

 • 21. DUA LIPA – Physical,

 • 22. WHAT’S UP ft. ANDRA – Tine-te bine,

 • 23. ALEXIA ft. DJ PROJECT – Cronic,

 • 24. FLORIAN RUS ft. MIRA – Strazile din Bucuresti,

 • 25. MIKA – Dear jealousy,

 • 26. KYGO ft. WHITNEY HOUSTON – Higher love,

 • 27. LOUIS TOMLINSON – Kill my mind,

 • 28. PINK – Walk me home,

 • 29. NICOLETA NUCA – Tot mai rar,

 • 30. THOMAS RHET – Remember you young,

Sugereazã piesã
= 4.8698RON-0.004
 • usd 0.5351 1 0.0037

 • chf 4.5043 1 -0.0133

 • aud 2.9625 1 -0.0027

Live Video

Dedica o melodie unei persoane dragi

Completeaza formularul de mai jos,iar dedicatia ta se va auzi in emisiunea
Trimite Dedicatia

Blog

Blog PPI cu Radu Florea: C-așa o vrut Du...

Radu Florea | Citeste articolul

C-așa vrut Domnul E doliu național astăz...

Parteneri
}