Termeni şi condiţii

Termeni Legali

I. Preambul
1. Conditiile de utilizare ale Site-ului reprezintă un document care produce efecte juridice şi care reglementează raporturile dintre Radio Tîrgu Mureş şi vizitatori.
2. Folosirea Site-ului sau a oricărei părţi din conţinutul Site-ului este garantată şi posibilă exclusiv în cazul acceptării de către vizitatori a Condiţiilor de utilizare, precum şi a oricăror altor notificări pe care Radio Tîrgu Mureş le va afişa pe Site.
3. Orice vizitator, prin accesarea, descărcarea sau folosirea în orice alt mod a Site-ului sau a oricărei părţi din conţinutul Site-ului, îşi dă consimţământul, în mod neechivoc şi irevocabil, cu privire la Condiţiile de utilizare, precum şi la orice alte notificări pe care Radio Tîrgu Mureş le va afişa pe Site.
4. In caz de neacceptare si/sau de nerespectare de către orice vizitator a dispozitiilor alineatelor precedente, acesta nu va avea permisiunea de a accesa si/sau de a folosi Site-ul.
5. Radio Tîrgu Mureş îşi rezervă dreptul unilateral si discretionar să modifice și/sau să completeze orice termeni ai Conditiilor de utilizare, fără ca Radio Tîrgu Mureş să aibă obligația să anunțe în prealabil vizitatorii cu privire la intentia de a opera orice modificare/completare sau obligația să obțină acordul prealabil al vizitatorilor cu privire la orice modificare/completare și fără ca Radio Tîrgu Mureş să fie făcut responsabil pentru astfel de modificări/completări. Orice schimbare a Conditiilor de utilizare va intra în vigoare la data la care este făcută publică prin afișare în condiile de utilizare ale Site-ului.

6. Acceptarea de a revedea periodic Conditiile de utilizare precum si utilizarea ulterioară a Site-ului reprezintă cunoașterea și acceptarea neechivocă și irevocabilă de către vizitatori a conditiilor de utilizare în forma în vigoare la data accesării, de către aceștia din urmă, a Site-ului.

II. Obligaţiile utilizatorilor la înregistrare
Pentru a folosi serviciile oferite de www.radiomures.ro, vă obligaţi să:
1. Furnizati date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul (formularele) de înregistrare;
2. Mentineți și înnoiti, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Radio Tîrgu-Mureş are dreptul sa suspende sau să desfiinteze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a portalului;
3. Dacă utilizați alt nume sau o adresa de e-mail care nu va aparține, înregistrarea va fi ștearsă, accesul blocat și în cazul unor daune provocate membrilor comunității, echipei Radio Tîrgu Mureş sau site-ului datele vor fi oferite Politiei si organelor de ancheta;
4. Sunteti de acord SĂ NU folosiți site-ul și serviciile puse la dispozitie prin intermediul sau pentru a:
a. încarca, publica sau transmite în alt mod orice continut care este ilegal, defaimator, ofensator, amenintator, abuziv, vulgar, obscen, afecteaza intimitatea altei persoane, indeamna la ura rasiala, etnica, discrimninare de orice fel sau este in alt mod ofensator;
b. intimida, ofensa sau rani minorii in orice mod;
c. pretinde ca sunteti o alta persoana sau institutie, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al Radio Tîrgu Mureş, lider sau mediator al unei discutii, ghid sau gazda a portalului, sau sa afirmati in mod fals sau sa indicati in alt fel afilierea cu o anumita persoana sau institutie;
d. falsifica datele de identificare, sau sa le manipulati in alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricarui continut transmis prin intermediul site-ului;
e. incarca, posta, difuza sau transmite in alt mod orice continut pentru care nu aveti dreptul legal de transmitere sau difuzare in orice conditii, sub orice sistem juridic, romanesc sau strain, relatii contractuale sau de incredere (cum sunt informatiile confidentiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvaluite ca parte a relatiilor de serviciu sau aflate sub incidenta acordurilor de confidentialitate);
f. incarca, posta, difuza sau transmite in orice alt mod, orice tip de continut care incalca orice patent sau marca protejata, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricarui tert;
g. incarca, posta, difuza sau transmite in alt mod orice tip de publicitate, materiale promotionale, „junk mail”, „spam”, scrisori in lant, scheme piramidale, sau orice alta forma de solicitari, cu exceptia portiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
h. incarca, posta, difuza sau transmite in alt mod orice material care contine virusi sau orice alt tip de cod, fisiere, sau programe care sunt create sa distruga, intrerupa sau sa limiteze functionarea oricarui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicatii;
i. intrerupe cursul normal al unei discutii sau sa actioneze intr-o alta maniera care sa afecteze capacitatea celorlalti membri de a conduce discutii sau de a se angaja in schimburi de informatii in timp real;
j. interveni in, sau intrerupe serviciile sau serverele sau retelele conectate la site;
k. incalca in mod intentionat sau nu, orice lege locala, nationala sau internationala, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;
l. colecta sau depozita date personale despre ceilalti membri utilizatori ai serviciilor www.radiomures.ro;
m. promova sau furniza informatii despre modul de derulare a activitatilor ilegale, promova ranirea fizica sau verbala impotriva oricarui grup sau persoana, sau pentru a promova orice act de cruzime fata de animale. Aceasta poate include dar nu este limitat la a furniza informatii despre modul de a fabrica, achizitiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri clona;
n. avea useri multipli in cadrul site-ului;
o. se angaja in activitati comerciale, in lipsa permisiunii administratorului www.radiomures.ro, prin oferirea spre vanzare a oricaror produse sau servicii;
p. organizarea de concursuri.

III. Răspundere juridică
1. Deşi depunem toate eforturile astfel încât întregul conţinut să aibă acurateţea maximă, nu ne asumăm răspunderea pentru toată informaţia afişată pe site.
2. Informaţiile din Site nu pot fi luate drept sfaturi profesioniste şi nu sunt recomandări finale.
3. În cazul unor incidente de orice fel, decurgând din folosirea sau interpretarea conţinutului Site-ului, Radio Tîrgu Mureş nu poate fi făcut responsabil în niciun fel.
4.Sunteti de acord sa despagubiti si sa protejati Radio Tîrgu Mureş,  partenerii si angajatii de orice pretentii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecata sau onorarii pentru avocati, facute de o terta persoana sau organizatie datorita sau reiesind din continutul mesajelor postate sau datorita folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violarii acestor reguli sau violarii oricaror drepturi ale acelui tert.

5. Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare în Romania.
6. Radio Tîrgu Mureş, asociatii Radio Tîrgu Mureş, partenerii Radio Tîrgu Mureş, managerii, angajatii si colaboratorii Radio Tîrgu Mureş, nu răspund faţă de terţi pentru nici o pierdere, nici o pretenţie, nici o cerere, nici o stricăciune sau cheltuială (inclusiv taxe legale) pe care terţii o pot reclama de la vizitatorii Site-ului rezultând din sau în legatură cu materialele/ informaţiile/datele comunicate Radio Tîrgu Mureş de către vizitatori.
7. Vizitatorii sunt singurii răspunzători faţă de Radio Tîrgu Mureş şi faţă de terţi pentru încălcarea oricăror drepturi ale acestora şi/sau pentru nerespectarea oricărei dispoziţii a Condiţiilor de utilizare şi a oricărei dispoziţii legaleîn vigoare.
8. Vizitatorii sunt obligaţi la plata de despăgubiri către Radio Tîrgu Mureş şi/sau terţi, corespunzător prejudiciului material şi/sau moral cauzat Radio Tîrgu Mureş şi/sau terţilor.

IV. Drepturi de autor. Preluarea informatiilor
1. Este interzisa copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate de exploatare a www.radiomures.ro, cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.
2. Preluarea de informatii de catre alte media poate fi făcută numai cu mențiunea „SURSA: www.radiomures.ro”, amplasată vizibil.
3. Elementele disponibile pentru download, imaginile, sunetele, inregistrarile audio si video, streamingul intra sub incidenta drepturilor de autor. Pentru a le putea utiliza parțial sau integral este necesar acordul scris al Radio Tîrgu-Mureş. Incălcarea acestei conditii este generatoare de conflict pe care Radio Tîrgu-Mureş va urmări să-l rezolve mai întâi pe cale amiabilă și apoi pe cale juridică.
4. Site-ul și toate informatiile continute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse de Radio Tîrgu Mureş la dispozitia vizitatorilor ca atare, fără ca Radio Tîrgu Mureş să ofere garanții de orice fel, fără ca Radio Tîrgu Mureş să urmăreasca alt scop decât cel mentionat în alineatul precedent și/sau fără ca Radio Tîrgu Mureş să urmărească încalcarea drepturilor oricărei persoane.

5. Radio Tîrgu Mureş isi rezerva dreptul unilateral si discretionar ca, in orice moment, fara sa fie obligat sa notifice in prealabil vizitatorii sau sa obtina acordul prealabil al acestora din urma: a) sa modifice Site-ul ori parti ale Site-ului; b) sa interzica accesul la Site ori la parti ale acestuia; c) sa opreasca temporar sau permanent Site-ul sau orice parte a acestuia sau orice informatie continuta in Site.
6. Vizitatorii Site-ului cunosc si sunt de acord, in mod irevocabil si neconditionat, ca folosesc Site-ul pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, Radio Tîrgu Mureş nu datoreaza vizitatorilor daune-interese, indiferent de natura acestora, pentru situatii cauzate de/in legatura cu utilizarea Site-ului de catre vizitatori.

V. Drepturi de proprietate
1. Politica Radio Tîrgu Mureş are ca obiectiv respectarea legislatiei in vigoare in materia proprietatii intelectuale.
2. Daca oricare dintre materialele incarcate pe Site constituie o incalcare a drepturilor de autor si/sau a drepturilor conexe drepturilor de autor, orice persoana vatamata este rugata sa trimita trimita Radio Tîrgu Mureş un mesaj in acest sens, mesaj care sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si penumele persoanei ale carei drepturi de autor/drepturi conexe au fost incalcate; adresa, numarul de telefon si adresa de posta electronica a persoanei vatamate/persoanei imputernicite de catre acesta sa actioneze in numele si pe seama sa; semnatura fizica sau electronica a perosanei vatamate sau a unei persoane autorizate sa actioneze in numele acesteia; actul prin care afost desemnata o terta persoana sa actioneze in numele si pe seama persoanei vatamate; identificarea dreptului de autor/dreptului conex incalcat prin materialele comunicate pe Site; identificarea materialului de pe Site prin care s-a incalcat sau a devenit subiectul incalcarii drepturilor de autor; o declaratie ca informatiile din plangerea privitoare la incalcarea drepturilor de autor/drepturilor conexe dreptului de autor corespund realitatii.
3.Toate mesajele referitoare la incalcarea drepturilor de autor vor fi trimise la adresa: secretariat@radiomures.ro
4. Toata corespondenţa trebuie să fie în limba română.

VI. Generalităţi
Daca oricare dintre prevederile Conditiilor de utilizare va fi declarata nula sau neexecutorie de catre orice instanta competenta si nu va putea fi modificata in vederea executarii sale, acest lucru nu va afecta Conditiile de utilizare in ansamblu lor, restul prevederilor acestor conditii de utilizare ramanand valabile. Nici una dintre Conditiile de utilizare nu va putea fi eludata.
Conditiile de utilizare au fost redactate în limba română. In cazul in care vor exista traduceri in alte limbi, in cazul unui conflict intre versiunea in limba romana si orice versiune intr-o alta limba, va prevala varianta in limba romana.
Conditiile de utilizare vor fi respectate si aplicate conform legilor in vigoare din România.

Acum in emisie

SENS UNIC cu Uifalean Cristian

Live Video

VIDEOFM

= 4.9753RON-0.0015
  • usd 0.1200 1 0.0008

  • chf 5.2177 1 -0.0066

  • aud 3.0160 1 -0.0024

  • RSS RSS

  • Parteneri